دولت_مستعجل

دولت_مستعجل

ینکه اصلاحطلبان و حامیان دولت چشم به دولت آینده آمریکا دوخته اند. و موافق روی کار آمدن بایدن هستند. که بابِ توافقات جدید با ایشان را باز کنند بیشتر به یک طنز شبیه است تا واقعیت،

کتابشناسی توصیفی استکبار و استکبارستیزی
معرفی کتاب

کتابشناسی توصیفی استکبار و استکبارستیزی

کتابشناسی توصیفی استکبار و استکبارستیزی، جامع ترین کتاب نوشته شده در موضوع کتابشناسی استکبار تاکنون است و در این کتاب بیش از ۷۰ مدرک علمی مشتمل بر کتاب، پایان نامه و مقاله علمی پژوهشی مورد تبیین، توصیف، تحلیل و ارزیابی قرار گرفته است.

چرا ماكرون به دنبال ادامه پروژه اسلام هراسي است؟
شبهات

چرا ماكرون به دنبال ادامه پروژه اسلام هراسي است؟

امانوئل مکرون،رئیس جمهورفرانسه درهفته های گذشته اظهارات نامتعارف وبه شدت تندی علیه اسلام ومسلمانان ایراد کرده است. .اینکه چرا اوتلاش دارد دردورانی که فرانسه و حتی اروپا درگیر واگرایی هستند، یک شکاف دیگردرجامعه فرانسه ایجاد کند وبا سخنانش به شعله های اسلام هراسی بدمد ، موضوعی است که باید دربازهای فراترازچندهفته اخیربدان پرداخت.توهین به اعتقادات مسلمانان درفرانسه،ازابتدای ماه سپتامبر(11شهریور) با باز نشرکاریکاتورهای موهن علیه پیامبراسلام(ص) درنشریه فکاهی«شارلی ابدو»،آغازشد.

آغاز امامت حضرت مهدی عج
شبهات

آغاز امامت حضرت مهدی عج

1)مگرامام زمان مثل ما مردم ؛به دنیاو پست ومقام نگاه میکنند که بخواهندازاین امرشاد شوند؟ 2)آیا امام به مسولیت امامت به چشم یک امتیازنگاه میکنند یا آنرا فقط به فقط یک تکلیف الهی میدانند؟ 3)ایا ما وظیفه نداریم کارهای خودرابنابه میل امام زمان انجام دهیم ؟ایا میخواهیم به نام امام زمان هرچه دلمان میخواهدانجام دهیم؟

خبرگزاریها
شبهات

خبرگزاریها

خبرگزاری های ایران انگار خبرگزاری های آمریکان دیگه دارن خبر چاله چوله های خیابونای آمریکا رو هم میدن انگار نه انگار خودمون ته چاهیم حرفشون آمریکا، اقتصادشون آمریکا، فکرشون آمریکا، زندگیشون آمریکا و البته بچه هاشونم آمریکا